ข่าว

เชิญร่วมการแข่งขันแผนธุรกิจสตาร์ทอัพระดับโลก SCG Bangkok Business Challenge @ Sasin 2020

เชิญร่วมการแข่งขันแผนธุรกิจสตาร์ทอัพระดับโลก   SCG Bangkok Business Challenge @ Sasin 2020

เอสซีจี และ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาฯ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรีและโท ทุกสาขาวิชา เข้าร่วมการแข่งขันแผนธุรกิจสตาร์ทอัพระดับโลกภาคภาษาอังกฤษ SCG Bangkok Business Challenge @ Sasin 2020 edu ระหว่างวันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2563 ถือเป็นการแข่งขันสตาร์ทอัพระดับโลกในระดับปริญญาโท ที่ยาวนานที่สุดในเอเชีย ที่ผ่านมามีทีมผู้แข่งขันนำแผนธุรกิจที่ได้มานำเสนอในการแข่งขัน ไปต่อยอดดำเนินธุรกิจจริงและประสบความสำเร็จ

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 5 ธันวาคม 2562 ผู้ที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขัน สามารถลงทะเบียนได้ที่ http://bbc.sasin.edu

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X