โครงการพระไตรปิฎกศึกษา “พระไตรปิฎกฉบับกัมพูชา และการศึกษาพุทธศาสนาในกัมพูชา”

หอพระไตรปิฎกนานาชาติ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ จัดโครงการพระไตรปิฎกศึกษา ชุดแก่นสารแต่ละคัมภีร์ ครั้งที่ 11 เรื่อง “พระไตรปิฎกฉบับกัมพูชา และการศึกษาพุทธศาสนาในกัมพูชา” ในวันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2562 เวลา 12.00 – 13.00 น. ณ หอพระไตรปิฎกนานาชาติ ชั้น 2 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บรรยายโดย พระมหาสุขุม สุวณฺณปญฺโญ ปธ.8 (พระชาวกัมพูชา ศึกษาและสอนในประเทศไทย)

โดยผู้ร่วมงานจะได้รับ วารสารโพธิยาลัย “รู้จักบ้านของตัว เที่ยวทั่วพระไตรปิฎก” (ธรรมทานจากวัดจากแดง)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร. 02-218-4916 E-mail: tipitaka.chula@gmail.com

SHARE

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X