ข่าว

ขอเชิญร่วมงาน “วันพระราชชายาเจ้าดารารัศมี”

ขอเชิญร่วมงาน “วันพระราชชายาเจ้าดารารัศมี”

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญร่วมงาน “วันพระราชชายาเจ้าดารารัศมี” ในวันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป ณ พิพิธภัณฑ์พระตำหนักดาราภิรมย์ จุฬาฯ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

ภายในงานจะมีกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณี การแสดงดนตรีและนาฏศิลป์ และจำหน่ายอาหารและสินค้าพื้นเมือง รวมถึงพิธีสำคัญต่างๆ อาทิ พิธีบวงสรวงถวายสักการะพระราชชายาเจ้าดารารัศมี พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายฯ พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หน่วยงานราชการ ภาคเอกชนต่าง ๆ

นอกจากนี้ขอเชิญชมนิทรรศการ “ตามเสด็จกับลิลิตพายัพ” ณ อาคารรัศมีทัศนา ภายในบริเวณพิพิธภัณฑ์พระตำหนักดาราภิรมย์ จัดแสดงภาพถ่ายและพระราชนิพนธ์ลิลิตพายัพ (ช่วงเสด็จเชียงใหม่และลำพูน) เมื่อครั้งที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ (พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว) เสด็จพระราชดำเนินเชียงใหม่ นิทรรศการจะจัดแสดงให้ผู้สนใจเข้าชมถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 053-299-175

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X