ข่าว

เชิญนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาตอบแบบสำรวจ Student Barometer

เชิญนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาตอบแบบสำรวจ Student Barometer

ขอเชิญนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมตอบแบบสำรวจ Student Barometer เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงเกี่ยวกับการเรียนรู้ และการใช้ชีวิตของนิสิตในมหาวิทยาลัยต่อไป โดยสามารถตอบแบบสอบถามได้ที่  https://bit.ly/2Ro7XkK ตั้งแต่บัดนี้ – 16 ธันวาคม 2562

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทร. 0-2218-3501

SHARE

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X