ข่าว

ประชุมวิชาการนานาชาติ “Creative Tourism and Development: Creativity, Connectivity, and Sustainability in ASEAN”

ประชุมวิชาการนานาชาติ “Creative Tourism and Development: Creativity, Connectivity, and Sustainability in ASEAN”

สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาฯ จัดการประชุมเชิงวิชาการระดับนานาชาติ “Creative Tourism and Development: Creativity, Connectivity, and Sustainability in ASEAN” ระหว่างวันที่  6-7 กุมภาพันธ์ 2563  ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

เปิดรับรายงานวิจัย ร่วมสัมมนาแยกส่วน การอภิปรายแบบโต๊ะกลม ภาพยนตร์สารคดี นิทรรศการภาพถ่าย งานหัตถกรรม และเวทีชุมชน 
– ส่งข้อมูลการสัมมนาตามหัวข้อ (panel): และส่งบทคัดย่อ ภายในวันที่ 15 มกราคม 2563
– ส่งรายงานวิจัย ภายในวันที่  31 มกราคม 2563 ที่ chulacrtm@gmail.com

ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการประชุมวิชาการได้ที่ https://forms.gle/5tNmwnAecZZxExft8 หรือ QR Code 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาฯ โทร. 0-2218-7422

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X