ข่าว

แถลงข่าวเปิดตัวโครงการUpskilling / Reskilling Industrial Workforce for Thailand 4.0

แถลงข่าวเปิดตัวโครงการUpskilling / Reskilling Industrial Workforce for Thailand 4.0

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562  ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ  Mr. Philip Bernard  รองประธานฝ่ายปฎิบัติการฮาร์ดดิสไดรฟ์ บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล(ประเทศไทย) และ ดร.สัมพันธ์ ศิลปนาฎ รองประธานและผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายปฏิบัติการฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล(ประเทศไทย) จำกัด ร่วมด้วย  ดร.ผาณิต เสรีบุรี ประธานกรรมการบริหาร บริษัท บางกอก อินโนเวชั่น เฮ้าส์ จำกัด ร่วมเป็นประธาน  งานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ Upskilling / Reskilling Industrial Workforce for Thailand 4.0 : Data Science Pathway Western Digital and CHULA MOOC Achieve ซึ่งเป็นคอร์สการเรียนผ่านระบบออนไลน์แห่งแรกของประเทศไทย ดำเนินการโดยศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้แห่งจุฬาฯ เพื่อเพิ่มทักษะด้านต่างๆ ที่จะนำมาต่อยอดสำหรับภาคอุตสาหกรรมในปัจจุบัน เน้นพัฒนาทักษะผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Science/Data Analytics) ในหน่วยงานและองค์กรเพื่อสามารถปรับตัว และรองรับการเปลี่ยนแปลงแบบพลิกโฉม (Disruption) ที่กำลังเกิดขึ้นทั่วโลก  สอนโดยคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากจุฬาฯ ซึ่งผู้เรียนจะได้รับใบประกาศนียบัตรจากจุฬาฯ

SHARE

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X