ข่าว

ประชุมวิชาการนานาชาติ “ The 3rd International Symposium on Alternatives to Antibiotic s in Animal Production”

ประชุมวิชาการนานาชาติ  “ The 3rd International Symposium  on  Alternatives to  Antibiotic s in  Animal  Production”

คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ “ The 3rd International Symposium on Alternatives to Antibiotics in Animal Production” ระหว่างวันที่ 16 – 18 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรม The Berkeley Hotel Pratunam กรุงเทพฯ เพื่อเผยแพร่ความก้าวหน้าด้านวิทยาการทางสัตวแพทย์ c]tเป็นแนวทางไปสู่การลดการใช้ยาต้านจุลชีพในการเลี้ยงสัตว์ ทั้งปศุสัตว์ สัตว์น้ำ สัตว์เลี้ยง

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2218-9719

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X