ข่าว

งานแถลงข่าว “Thailand Halal Assembly 2019”

งานแถลงข่าว “Thailand Halal Assembly 2019”

เมื่อวันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2562 ณ ชั้น G ศูนย์การค้าจามจุรีสแควร์ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ จัดแถลงข่าวการจัดงาน “Thailand Halal Assembly 2019”  ซึ่งศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย จะจัดงานขึ้นระหว่างวันที่ 20-22 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมไบเทค บางนา

รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ และประธานจัดงาน Thailand Halal Assembly 2019 กล่าวว่า งาน “Thailand Halal Assembly 2019” การประชุมวิชาการและการแสดงสินค้าฮาลาลนานาชาติ ปีที่ 6 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Algorithmic Touch of Halal เพื่อบอกให้ประชาคมโลกให้ได้รับรู้ว่าการดำเนินการธุรกิจ สร้างฐานทางเศรษฐกิจให้เข้มแข็งนั้นต้องการการเชื่อมต่ออย่างเป็นระบบ คิดไตร่ตรองอย่างรอบคอบ ซึ่งประเทศไทยจะถือว่าเป็นประเทศที่นำเสนอ Halal Blockchain ประเทศแรกของโลก และจะเป็นต้นแบบให้กับประเทศอื่นๆ ทั้งประเทศที่เป็นมุสลิม และไม่ใช่มุสลิมต่อไป

ภายในงาน Thailand Halal Assembly 2019 ประกอบด้วย งานประชุมวิชาการนานาชาติ HASIB (Halal Science, Industry and Business) ครั้งที่ 12 งานประชุมวิชาการนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาล (International Halal Science and Technology Conference)  การจับคู่ธุรกิจภิวัฒน์ การสร้างเครือข่ายการรับรองฮาลาล ประเทศไทย การประชุมประชาพิจารณ์มาตรฐานฮาลาล ฯลฯ

ผู้สนใจสอบถามข้อมูลได้ที่โทร. 0-2218-1053 หรือติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.Thailandhalalassembly.com, Facebook : Thailand Halal Assembly

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X