ข่าว

การแสดง “ดนตรีในสวน” ครั้งที่ 27 ณ อุทยาน 100 ปีจุฬาฯ

การแสดง “ดนตรีในสวน” ครั้งที่ 27 ณ อุทยาน 100 ปีจุฬาฯ

ขอเชิญชมการแสดงดนตรีในสวน ครั้งที่ 27 (Concert in the park #27) บรรเลงโดยวง Royal Bangkok Symphony Orchestra (RBSO) จัดแสดงเวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ณ อุทยาน 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • วันอาทิตย์ที่ 15 , 22 ธันวาคม 2562
 • วันอาทิตย์ที่ 12 , 19 , 26 มกราคม 2562
 • วันอาทิตย์ที่ 2 , 9 , 16 กุมภาพันธ์ 2562      

การแสดงดนตรีในสวน ครั้งที่ 27  อำนวยเพลงโดย ผศ.ดร.นรอรรถ จันทร์กล่ำ นักร้องรับเชิญ ประกอบด้วย ธีรนัยน์ ณ หนองคาย  กิตตินันท์ ชินสำราญ ภัทราภา ภูมิศักดิ์  รัฐพงศ์ ปีติชาญ

รายการเพลง วันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2562

 • William Tell Overture
 • Light Cavalry Overture
 • อุทยานจามจุรี
 • Somewhere Somehow
 • เพลงพระราชนิพนธ์ Oh I say (HM the King Rama 9 compositions – Oh I say)
 • Wishing You Were Somehow Here Again
 • มนต์รักลูกทุ่ง
 • นวลปรางนางหมอง
 • เพลงชุดจุฬาตรีคูณ
 • มองอะไร
 • Somewhere in Time
 • แขกมอญบางขุนพรหม
 • Thunder and Lightning
 • Miss Saigon
 • Radetzky March
  (รายการเพลงอาจมีการปรับเปลี่ยนเพื่อความเหมาะสม)

ผู้สนใจเข้าชมฟรี สอบถามเพิ่มเติมได้ที่  โทร. 0-2255-6617-8  Facebook : PMCU

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X