ข่าว

จุฬาวาทิต ครั้งที่213 ร้อยปีคีตาจารย์ ‘ครูแช่มช้อย ดุริยพันธ์”

จุฬาวาทิต ครั้งที่213 ร้อยปีคีตาจารย์ ‘ครูแช่มช้อย ดุริยพันธ์”

สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรมจุฬาฯ จัดรายการฟังดนตรีที่จุฬาฯ จุฬาวาทิต ครั้งที่213 ร้อยปีคีตาจารย์ “ครูแช่มช้อย ดุริยพันธ์” เมื่อวันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562 ณ หอแสดงดนตรี อาคารศิลปวัฒนธรรม

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X