ข่าว

งาน “เทศกาลข้าวใหม่ ตอน มหัศจรรย์ข้าวไทย”

งาน “เทศกาลข้าวใหม่ ตอน มหัศจรรย์ข้าวไทย”

สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) และองค์กรภาคีเครือข่ายต่างๆ จะจัดงาน “เทศกาลข้าวใหม่ ตอน มหัศจรรย์ข้าวไทย” ระหว่างวันที่ 21-22 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00-17.00 น. ณ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส วิภาวดี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-218-7387

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X