ข่าว

สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาฯ เชิญชวนเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนวิจัย “ผลกระทบจากความผันผวนจากการผลิตไฟฟ้า จากพลังงานหมุนเวียน”

สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาฯ เชิญชวนเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนวิจัย “ผลกระทบจากความผันผวนจากการผลิตไฟฟ้า จากพลังงานหมุนเวียน”

สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับกองทุนพัฒนาพลังงานไฟฟ้าเพื่อการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนวิจัย 6 หัวข้อ ภายใต้การบริหารจัดการเพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนจาการผลิตไฟฟ้า จากพลังงานหมุนเวียนที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเปลี่ยนพลิกโฉม (Disruptive Technology) ตั้งแต่บัดนี้ – 27 ธันวาคม 2562

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ดร.สุภวัฒน์ วิวรรธ์ภัทรกิจ E-mail: supawat.v@chula.ac.th โทร. 0-2218-8091

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X