ข่าว

กิจกรรม Night at the Museum 2019 ณ พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาแห่งน่าน จุฬาฯ

กิจกรรม Night at the Museum 2019 ณ พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาแห่งน่าน จุฬาฯ

ครั้งแรกกับกิจกรรมท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ยามค่ำคืน ณ จังหวัดน่าน “Night at the Museum 2019” ที่พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาแห่งน่าน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พบกับกิจกรรมพิเศษมากมาย เรียนรู้เรื่องราวต่างๆ ที่น่าสนใจ ได้ทั้งสาระและความสนุกจากห้องเรียนพิพิธภัณฑ์กลางคืน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ระหว่างวันที่ 20 – 22 ธันวาคม 2562 รอบนำชมพิพิธภัณฑ์ (รอบละ 45 นาที)
• รอบที่ 1 เวลา 17.30 น.
• รอบที่ 2 เวลา 18.30 น.
• รอบที่ 3 เวลา 19.30 น.

รายละเอียดกิจกรรม วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562
พิพิธภัณฑ์เปิดเวลา 17.00 – 21.00 น.
ห้องเรียนพิพิธภัณฑ์กลางคืน เรื่อง “โลกของแมลงกลางคืน”
• รอบที่ 1 เวลา 18.00 น.
• รอบที่ 2 เวลา 19.00 น.
• รอบที่ 3 เวลา 20.00 น.

วันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2562
พิพิธภัณฑ์เปิดเวลา 15.00 – 21.00 น.
ห้องเรียนพิพิธภัณฑ์กลางคืน เรื่อง “โลกของสัตว์กลางคืน”
• รอบที่ 1 เวลา 18.00 น.
• รอบที่ 2 เวลา 19.00 น.
• รอบที่ 3 เวลา 20.00 น.

วันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2562
พิพิธภัณฑ์เปิดเวลา 15.00 – 21.00 น.
ห้องเรียนพิพิธภัณฑ์กลางคืน เรื่อง “โลกโปร่งแสง”
• รอบที่ 1 เวลา 18.00 น.
• รอบที่ 2 เวลา 19.00 น.
• รอบที่ 3 เวลา 20.00 น.

จำกัดรอบละ 30 ท่าน เท่านั้น ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSckUMCla6V8LcXT7PzJhR2FDjWxALV7Ut4LM0iHCoQRVYQfLg/viewform

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาแห่งน่าน ศูนย์การเรียนรู้และบริการวิชาการ เครือข่ายแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต.ผาสิงห์ อ.เมืองน่าน จ.น่าน โทร. 08-5173- 4666

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X