สัมมนาเจาะลึกอสังหาฯสูงวัยแดนปลาดิบ

เมื่อวันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2562 ณ ห้อง 329 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ รศ.ไตรรัตน์ จารุทัศน์ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางการออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคน เป็นประธานเปิดงานสัมมนา อสังหาฯสูงวัยแดนปลาดิบ พร้อมงานตลาดนัดอุปกรณ์ผู้สูงอายุ ซึ่งจัดขึ้นเผยแพร่ความรู้ด้านอสังหาริมทรัพย์โครงการผู้สูงอายุตามแนวคิดของประเทศญี่ปุ่น เพื่อให้ผู้สนใจด้านอสังหาฯ สูงวัย มีความรู้ความเข้าใจในด้านนี้ นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงนวัตกรรมสินค้าและอุปกรณ์เพื่อสูงอายุอีกด้วย โดยมีผู้ให้ความสนใจมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X