ข่าว

หลักสูตร เติมหัวใจให้เป็นจุฬาฯ

หลักสูตร เติมหัวใจให้เป็นจุฬาฯ

เมื่อวันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2562 ณ ศาลาพระเกี้ยว คุณนุษรา ปานกรด ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ เป็นประธานเปิดงาน หลักสูตร เติมหัวใจให้เป็นจุฬาฯ CHULA Newcomers เรื่อง Basic Life Support การปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตพื้นฐานแลนโยบายความปลอดภัย โดยมีวิทยากร อาจารย์ นพ.ธนดล โรจนศานติกุล หัวหน้าศูนย์กู้ชีพ โรงพยาบาลจุฬาฯลงกรณ์ และทีมงาน และ ศ.ดร.ธีรยุทธ วิไลวัลย์ ผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้บุคลากรจุฬาฯได้รับการอบรมและฝึกปฎิบัติในเรื่องการปฐมพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตอย่างถูกต้อง ซึ่งจะเป็นการลดอัตราการเสียชีวิตและความพิการของผู้ป่วยลงได้โดยการปฐมพยาบาลลง

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X