ข่าว

สถาบันภาษา จุฬาฯ จัดประชุมวิชาการนานาชาติ 2019

สถาบันภาษา จุฬาฯ จัดประชุมวิชาการนานาชาติ 2019

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2562 สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ศูนย์ภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยเฉิงกุง ได้ร่วมกันจัดการประชุมวิชาการนานาชาติประจำปี 2019 ณ หอประชุมนานาชาติของมหาวิทยาลัยเฉิงกุง ประเทศไต้หวันในหัวข้อ “International Conference on Pedagogies for Content and Language Integrated Learning (CLIL)”

การประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมเสนอผลงานวิจัยที่เกี่ยวกับ CLIL ทั้งจากนักวิชาการและทีมวิจัยของยุโรป ไต้หวันและไทย มีผู้เข้าร่วมฟังการประชุมมากกว่า 240 คน แบ่งปันประสบการณ์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทั้งในด้านการบูรณาการการศึกษา การออกแบบแผนการสอนภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา การทำงานร่วมกันของครูผู้สอน การออกแบบแผนการเรียนรู้ในการฝึกภาษาต่างชาติและการสังเกตการเรียนรู้ ฯลฯ

นักวิจัยผู้ดำเนินการหลักในการประชุมครั้งนี้คือ Prof. Nicos Sifakis แห่งมหาวิทยาลัย Hellenic Open ประเทศกรีซ เป็นนักวิชาการที่มีชื่อเสียงในด้านการวิจัยสาขาการบูรณาการการสอน อีกทั้งยังเป็นผู้ร่วมของโครงการ EU ENRICH ด้วย ทั้งนี้ก่อนการประชุม 3 สัปดาห์ Prof. Sifakis ได้รับเชิญจากศูนย์ภาษาต่างประเทศแห่งมหาวิทยาลัยเฉินกุงเพื่อมาร่วมวิเคราะห์และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศของโรงเรียนโปรแกรมสองภาษาขนาดกลางและเล็กในเมืองไถหนานด้วย

ผศ.ดร. เริงฤดี มณีภัคธร

ในส่วนคณะนักวิชาการจากประเทศไทยนำโดย ผศ.ดร. เริงฤดี มณีภัคธร จากสถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ผู้อำนวยการ Ben Knight แห่ง Cambridge University Press ประเทศอังกฤษที่ได้รับเชิญจากสถาบันภาษา จุฬาฯ นอกจากการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้แล้ว เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 คณาจารย์จากไทยได้เยี่ยมชมดูงานในศูนย์ภาษาต่างประเทของมหาวิทยาลัยด้วย ทั้งนี้นอกจากได้เยี่ยมชมและร่วมสังเกตการการสอนภาษาอังกฤษแล้ว ยังได้พูดคุยและแบ่งปันประสบการณ์กับครูผู้สอนในแต่ละชั้นเรียน เพื่อเป็นการเสนอมุมมองใหม่ในการสอนภาษาอังกฤษด้วย

อนึ่ง สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจกับคณะศิลปศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเฉินกุงเมื่อเดือนตุลาคมปีนี้  การประชุมร่วมกันครั้งนี้จึงนับเป็นความร่วมมือทางวิชาการระดับนานาชาติครั้งแรกระหว่างสองหน่วยงานของสองสถาบัน และในอนาคต กิจกรรมการแลกเปลี่ยนทางวิชาการก็จะมีความครอบคลุมมากขึ้น ทั้งในด้านการสอนภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศอื่นๆ

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X