ข่าว

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ จัดกิจกรรม “ใส่บาตรหนังสือ ครั้งที่ 13”

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ จัดกิจกรรม “ใส่บาตรหนังสือ ครั้งที่ 13”

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ร่วมกับวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก และสำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาฯ ขอเชิญทุกท่านร่วมทำบุญสร้างปัญญาบารมี “ใส่บาตรหนังสือ ครั้งที่ 13” ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563 เวลา 07.00-09.30 น. ณ ลานหน้าอาคารจามจุรีสแควร์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า พร้อมร่วมรำลึกถึงพระคุณครูเนื่องในวันครูแห่งชาติ 2563 ฟังปาฐกถาธรรมหัวข้อ “ครูสร้างคน คนสร้างครู” โดย พระราชญาณกวี (ปิยโสภณ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมสวดมนต์เสริมมงคลชีวิต พร้อมร่วมใส่บาตรหนังสือหรือจตุปัจจัยให้แก่พระสงฆ์และสามเณร 69 รูป ซึ่งเป็นพระนักการศึกษาและโรงเรียนพระปริยัติธรรม ได้เลือกหนังสือตรงตามความต้องการ

กำหนดการ
06.00-07.00 น. ถวายภัตตาหารเช้าพระสงฆ์และสามเณร 69 รูป
00.70-07.20 น. ลงทะเบียน / รับประทานอาหารว่าง
07.20-07.30 น. อธิการบดีจุฬาฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและกล่าวเปิดงาน
07.30-08.30 น. ฟังปาฐกถาธรรม “ครูสร้างคน คนสร้างครู”และร่วมสวดมนต์เสริมสิริมงคลชีวิต
08.30-09.30 น. พิธีใส่บาตรหนังสือ ถวายคูปอง จตุปัจจัยให้แก่พระสงฆ์และสามเณร

ผู้สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0-2218-9893-5 และ www.chulabook.com

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X