ข่าว

อบรมเชิงปฎิบัติการวิชาชีพโสตทัศน์ศึกษา เรื่อง InfoGraphic Pocket

อบรมเชิงปฎิบัติการวิชาชีพโสตทัศน์ศึกษา เรื่อง InfoGraphic Pocket

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2562 ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 อาคารมหาธีรราชานุสรณ์ สำนักวิทยทรัพยากร ดร.บรรพต สร้อยศรี รักษาการแทนผู้อำนวยการฝ่ายบริการข้อมูลสารสนเทศ เป็นประธานเปิดงานอบรมเชิงปฎิบัติการวิชาชีพโสตทัศน์ศึกษา เรื่อง InfoGraphic Pocket เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบงาน infographic สามารถผลิต infographic โดยใช้ application มาปรับใช้กับงานอื่นๆได้

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X