ข่าวสารจุฬาฯ

เสวนา “ทหารกับการพัฒนาการเมืองไทย?: การพัฒนาความมั่นคงกับประชาธิปไตย”

ภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ จัดเสวนาวิชาการและเปิดตัวหนังสือ“ทหารกับการพัฒนาการเมืองไทย?: การพัฒนาความมั่นคงกับประชาธิปไตย” ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมสมาร์ทคลาสรูม, อาคารเกษม-อุทยานิน ชั้น 7 คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ กล่าวนำการเสวนาโดย ศ.กิตติคุณ ดร.สุจิต บุญบงการ วิทยากรผู้ร่วมเสวนาได้แก่ ศ.ดร.สุรชาติ บำรุงสุข ผศ.ดร.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://forms.gle/GW8xSN7ykrG4WA3z7

สอบถามเพิ่มเติม โทร 0-2218-7266 หรือ Email: irpolscicu@gmail.com

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย