ข่าว

ขอเชิญร่วมงาน “GenEd Fair 2020”

ขอเชิญร่วมงาน “GenEd Fair 2020”

ศูนย์การศึกษาทั่วไป จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญร่วมงาน “GenEd Fair 2020” ภายใต้แนวคิด “Time to Change” ระหว่างวันที่ 6 – 7 มกราคม 2563  เวลา 12.00 – 20.00 น. ณ ชั้น G ศูนย์การค้าสามย่าน มิตรทาวน์ เพื่อให้นิสิตปริญญาตรีของจุฬาฯ และผู้สนใจได้พัฒนาทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 รวมทั้งประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป และหลักสูตรเสริมการศึกษาทั่วไประยะสั้น (CUVIP)

ภายในงานพบกับนิทรรศการเกี่ยวกับวิชาการศึกษาทั่วไป กิจกรรม workshop การออกบูธจากคณะและหน่วยงานต่าง ๆ ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  และแขกรับเชิญสุดพิเศษร่วมพูดคุยในหัวข้อต่างๆ ที่สร้างแรงบันดาลใจ

ผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์การศึกษาทั่วไป จุฬาฯ โทร. 0-2218-3919 – 20

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X