ข่าว

โครงการค่ายกลางวัน “Leadership Kids Camp 2020 ครั้งที่ 50”

โครงการค่ายกลางวัน  “Leadership Kids Camp 2020 ครั้งที่ 50”

ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการค่าย Leader ship Kids Camp 2020 “กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพแห่งผู้นำ มุ่งสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ สร้างสรรค์คุณธรรมและจริยธรรม” สำหรับน้องๆ ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประกอบด้วยกิจกรรมกีฬานันทนาการ  วิชาการ  คิดสร้างสรรค์ งานประดิษฐ์ และทัศนศึกษา พร้อมใบประกาศนียบัตร

  • อบรม รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 9 มีนาคม  – 3 เมษายน 2563 (20 วัน)            
  • อบรม รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 20 เมษายน  – 13 พฤษภาคม 2563 (15 วัน)

เปิดรับสมัครตั้งแต่ 6 มกราคม 2563 เป็นต้นไป
ดาวน์โหลดใบสมัคร และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/2EFrqG0
Facebook : Leadershipkidscamp

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ แผนกสมาชิกสัมพันธ์ ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ 

โทร. 0-2218-2848, 0-2218-2874-7, 0-2218-2811

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X