ข่าว

เปิดรับสมัครทุนการศึกษา Franco-Thai Scholarship Program 2020

เปิดรับสมัครทุนการศึกษา Franco-Thai Scholarship Program 2020

รัฐบาลประเทศฝรั่งเศส เปิดรับสมัครทุนการศึกษา Franco-Thai Scholarship Program 2020 สำหรับศึกษาต่อในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกสาขาใดก็ได้ในสถาบันอุดมศึกษาในประเทศฝรั่งเศส เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนในระดับอุดมศึกษาระหว่างประเทศไทยและประเทศฝรั่งเศส

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดทุน และสมัครออนไลน์ได้ที่ https://www.francothai-science.com/scholarships/ ตั้งแต่บัดนี้ – 19 กุมภาพันธ์ 2563

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X