ขอเชิญสมัครรับทุนการศึกษา Stipendium Hungaricum ศึกษาต่อประเทศฮังการี

รัฐบาลประเทศฮังการี เชิญสมัครรับทุนการศึกษา Stipendium Hungaricum ประจำปีการศึกษา 2020-2021 เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก และประกาศนียบัตร ณ สถาบันอุดมศึกษาในประเทศฮังการี

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดทุน และสมัครออนไลน์ ได้ที่ https://apply.stipendiumhungaricum.hu/ ตั้งแต่บัดนี้ – 15 มกราคม 2563

SHARE

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X