ข่าว

จุฬาฯ ให้การต้อนรับ National Chengchi University

จุฬาฯ ให้การต้อนรับ National Chengchi University

เมื่อวันพุธที่ 25 ธันวาคม 2562​  ณ   ห้องประชุมชั้น 18 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา ศ.ดร.พิรงรอง รามสูต รองอธิการบดี ให้การต้อนรับ Prof. Ming-Cheng Kuo, President, National Chengchi University ประเทศสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) และคณะ ซึ่งมาเยือนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อหารือเกี่ยวกับการขยายความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างจุฬาฯ กับ National Chengchi University

 

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X