ข่าว

พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างจุฬาฯ กับจังหวัดน่านและกิจกรรมสานสัมพันธ์ห่วงใยสุขภาพชุมชนน่าน

พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างจุฬาฯ กับจังหวัดน่านและกิจกรรมสานสัมพันธ์ห่วงใยสุขภาพชุมชนน่าน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขับเคลื่อนงานด้านวิชาการและพันธกิจมหาวิทยาลัยเพื่อสังคม โดยร่วมมือกับจังหวัดน่าน นำองค์ความรู้ไปพัฒนาและแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ ให้เกิดความเข้มแข็งและสามารถพัฒนาจังหวัดน่านได้ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด  โดยนายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน และ ศ.นพ.ดร.นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล รองอธิการบดีจุฬาฯ เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับจังหวัดน่าน  เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช ศาลากลางจังหวัดน่าน ในงานมี รศ.น.สพ.ดร.กฤษ อังคนาพร ผู้ช่วยอธิการบดีจุฬาฯ และนายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด หัวหน้าสำนักงานจังหวัดน่าน ร่วมลงนามเป็นพยาน

นอกจากนี้ จุฬาฯ ร่วมกับชุมชนจังหวัดน่าน ได้จัด“กิจกรรมการออกหน่วยแพทย์ตรวจสุขภาพร่างกายประชาชนและสัตว์เลี้ยงให้แก่ชาวบ้านในชุมชน อ.เวียงสา จ.น่าน” โดยมีชาวบ้าน นักเรียน และเยาวชนในพื้นที่และใกล้เคียงเข้ารับบริการกว่า 200 คน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากคณะแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาฯ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค และสำนักยุทธศาสตร์และการขับเคลื่อน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X