ข่าว

จุฬาฯ หารือความร่วมมือกับ Yangzhou University

จุฬาฯ หารือความร่วมมือกับ Yangzhou University

เมื่อวันพุธที่ 25 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมสำนักบริหารวิรัชกิจฯ อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา ศ.ดร.พิรงรอง รามสูต รองอธิการบดีจุฬาฯ ให้การต้อนรับ Prof. Jiao Xinan, President of Yangzhou University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อหารือเกี่ยวกับกิจกรรมสร้างความร่วมมือระหว่างสองมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะด้านการแลกเปลี่ยนนิสิตและอาจารย์ การวิจัย และทุนวิจัยนานาชาติ

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X