ข่าว

จุฬาฯ เปิดรับสมัครปริญญาโท – เอก สาขาวิชาคณิตศาสตร์

จุฬาฯ เปิดรับสมัครปริญญาโท – เอก  สาขาวิชาคณิตศาสตร์

ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ สมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท – เอก สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2563

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://tiny.cc/bbl9hz
https://www.facebook.com/gradmaths
https://www.register.gradchula.com/

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X