จุฬาฯ เชิญร่วมงานวิ่งเพื่อสุขภาพ ปี 2020

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานวิ่งเพื่อสุขภาพที่จะจัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2563 ได้แก่ EDU CU RUN 2020 , CU SCI RUN 2020 และ ฬ Just’Run โดยมีรายละเอียด ดังนี้

EDU CU RUN 2020

คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ขอเชิญร่วมงาน EDU CU RUN 2020 วิ่งมินิมาราธอน 10 กม. และ เดิน-วิ่ง ฟันรัน 3 กม. เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เจริญพระชนมพรรษา 68 พรรษา  และส่งเสริมการออกกำลงกายเพื่อสุขภาพ รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายสนับสนุนจัดตั้งพิพิธภัณฑ์และทำนุบำรุงอาคาร สิ่งก่อสร้างที่ทรุดโทรม และพัฒนาวิชาการคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ

วันที่จัดงาน : วันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 05.00 – 09.00 น.
สถานที่ : คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ
เปิดรับสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้ – 15 มกราคม 2563
สมัครได้ที่ : https://bit.ly/2tvhfle
สอบถามเพิ่มเติม : โทร. 0-2218-2565 ต่อ 6322-4 หรือ https://www.edu.chula.ac.th/node/986

CU SCI RUN 2020

คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมกับสมาคมนิสิตเก่าชมรมผู้ปกครองและคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ นิสิตปัจจุบัน ศิษย์เก่า คณาจารย์ และบุคลากรจัดกิจกรรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ “CU SCI RUN 2020” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิต บุคลากร ศิษย์เก่า และผู้สนใจได้ตระหนักถึงความสำคัญของการออกกำลังกาย การดูแลสุขภาพ ลดภาวะเครียด ภาวะซึมเศร้า สร้างทางเลือกใหม่ในการออกกาลังกาย กิจกรรมในครั้งนี้ยังมีส่วนร่วมในการพัฒนาห้องสมุด และ Co-Study Corner สำหรับนิสิตเพื่อตอบสนองการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ นอกจากนี้ยังมีการแข่งขัน CU Sci Virtual Run 2020 ซึ่งเป็นการวิ่งสะสม ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร ตั้งแต่วันที่ 1 – 23  กุมภาพันธ์ 2563 ด้วย

วันที่จัดงาน : วันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 06.20 – 08.30 น.
สถานที่ : คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ
เปิดรับสมัคร : จนกว่าจะครบจำนวน 3,000 คน
สมัครได้ที่ : https://bit.ly/2rWyH1A
สอบถามเพิ่มเติม : โทร. 0-2218-5000 หรือ www.cuscirun2020.com

ฬ Just’Run

คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ ขอเชิญประชาชนทั่วไป นิสิตเก่า นิสิตปัจจุบัน และบุคลากร ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมวิ่ง “ฬ Just’Run” และ “ฬ Just’Virtual Run” เนื่องในโอกาสครบรอบ 48 ปีแห่งการก่อตั้งคณะ เพื่อนำรายได้มาปรับปรุงพื้นที่ใช้สอยในการเรียนรู้ การให้บริการทางวิชาการ จัดการศึกษา รวมทั้งพัฒนาคณะในทุกมิติให้ทันสมัยพร้อมรับใช้สังคม

วันที่จัดงาน : วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2563 เวลา 04.00 – 07.30 น.
สถานที่ : คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ
เปิดรับสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้ – 20 กุมภาพันธ์ 2563
สมัครได้ที่ : https://bit.ly/2MWBsHs
สอบถามเพิ่มเติม : โทร. 08-1818-6155 หรือ Facebook : ฬ Just’ Run & Virtual Run

SHARE

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X