ข่าว

พิธีตักบาตรเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2563

พิธีตักบาตรเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2563

เมื่อวันพุธที่ 8 มกราคม 2563 ณ ลานพระศรีมหาโพธิ์ หน้าอาคารจามจุรี 4 ศ.กิตติคุณ นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร ร่วมกับผู็บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตจุฬาฯ เนื่องในโอกาสขึ้นพุทธศักราชใหม่ 2563 จากนั้นได้ให้โอวาทแก่ผู้ร่วมงานอีกด้วย

 

SHARE

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X