พิธีตักบาตรเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2563

เมื่อวันพุธที่ 8 มกราคม 2563 ณ ลานพระศรีมหาโพธิ์ หน้าอาคารจามจุรี 4 ศ.กิตติคุณ นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร ร่วมกับผู็บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตจุฬาฯ เนื่องในโอกาสขึ้นพุทธศักราชใหม่ 2563 จากนั้นได้ให้โอวาทแก่ผู้ร่วมงานอีกด้วย

 

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X