ข่าว

นิสิตนักกีฬาจุฬาฯ ที่เข้าร่วมกีฬามหาวิทยาลัยถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ 2 รัชกาล

นิสิตนักกีฬาจุฬาฯ ที่เข้าร่วมกีฬามหาวิทยาลัยถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ 2 รัชกาล

เมื่อวันอังคารที่ 7 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุม 117 ตึก 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ และสนามหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระปิยมหาราชและสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี เป็นประธานในการนำทีมนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 “เดอะซันเกมส์” ถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระปิยมหาราชและสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า และให้โอวาทแก่ทัพนักกีฬา  ซึ่งกีฬามหาวิทยาลัยฯในครั้งนี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-19 มกราคม 2563  ณ มหาวิทยาลัยรังสิต จังหวัดปทุมธานี

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X