ข่าว

รายการฟังดนตรีที่จุฬาฯ

รายการฟังดนตรีที่จุฬาฯ

สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม จัดรายการฟังดนตรีที่จุฬาฯ “ลำนำล้านนา” โดยวงดนตรีจุฬาฯ เชมเบอร์ (Chulalongkorn University Chamber Ensemble) ผู้อำนวยเพลง โดย คุณศิโรวุฒิ ศรีนิเทศวาทิน เมื่อวันศุกร์ที่ 3 มกราคม 2563 ณ หอแสดงดนตรี อาคารศิลปวัฒนธรรมจุฬาฯ

SHARE

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X