ข่าว

เชิญชม นิทรรศการ “อึดอัด”

เชิญชม นิทรรศการ  “อึดอัด”

หอศิลป์จามจุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญชมนิทรรศการอึดอัด” (AWKWARDNESS) ผลงานจิตรกรรม ประติมากรรม วาดเส้น โดยศิลปิน ผศ.ดร.ศุภชัย อารีรุ่งเรือง จัดแสดงระหว่างวันที่ 14 – 29 มกราคม 2563 ณ หอศิลป์จามจุรี จุฬาฯ

แนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานของศิลปิน มุ่งแสดงออกทางความคิดเพื่อสะท้อนปรากฏการณ์ทางสังคม ในภาวะที่ประชาชนมีความเป็นอยู่ลำบาก ค่าครองชีพสูง ความเหลื่อมล้ำสูงมาก ช่องว่างระหว่างคนรวย คนจน ปัญหามลภาวะ

นิทรรศการ “อึดอัด” เปิดให้เข้าชมทุกวัน   จันทร์ – ศุกร์  เวลา 10.00 – 19.00 น. เสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ เวลา 12.00 – 18.00 น. ปิดให้บริการเทศกาลวันสงกรานต์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2218-3646, 08-5945-7746

SHARE

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X