ข่าว

สัตวแพทย์ จุฬาฯ กับ สี่ขาตัวน้อย

สัตวแพทย์ จุฬาฯ กับ สี่ขาตัวน้อย

เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญชวนทุกท่านพาบุตรหลานเที่ยวงานวันเด็กแห่งชาติ 2563 ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 ณ ทำเนียบรัฐบาล พร้อมเพลิดเพลินไปกับกิจกรรม “สัตวแพทย์ จุฬาฯ กับ สี่ขาตัวน้อย” ซึ่งมีกิจกรรมสนุนกสนานส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก ได้แก่

  • การร่วมรณรงค์ปลูกจิตสำนึกรักษ์โลก ลดปัญหาขยะพลาสติกที่มีผลกระทบต่อคนและสัตว์
  • การประกวดวาดภาพระบายสีเกี่ยวกับสัตว์
  • กิจกรรมสันทนาการ เล่นเกมตอบปัญหาชิงรางวัล
  • การแสดงความสามารถพิเศษ เช่น การร้องเพลง เต้นประกอบเพลง เหยียบลูกโป่ง
  • ลุ้นรับของที่ระลึกจากพี่ๆ เช่น ตุ๊กตา ของเล่นฯ เป็นต้น

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X