แสดงความยินดีหนังสือพิมพ์มติชน ก้าวสู่ปีที่ 43

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563 นายสุรเดช พันธุ์ลี หัวหน้ากลุ่มภารกิจสารนิเทศ ศูนย์สื่อสารองค์กร จุฬาฯ พร้อมด้วยผู้แทนกลุ่มภารกิจสารนิเทศ ศูนย์สื่อสารองค์กร ร่วมแสดงความยินดีกับหนังสือพิมพ์มติชน  ในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 43 โดยมี คุณวรศักดิ์ ประยูรศุข บรรณาธิการหนังสือพิมพ์มติชน รับมอบกระเช้าผลไม้และของที่ระลึกจากจุฬาฯ

ในโอกาสนี้ ศูนย์สื่อสารองค์กร จุฬาฯ ได้มอบของที่ระลึกแก่ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์มติชน เพื่อแสดงความขอบคุณที่ให้ความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์ข่าวของจุฬาฯ ด้วยดีตลอดมา

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X