ข่าวสารจุฬาฯ

เสวนา ‘LGBTQ in Thai Literature ความหลากหลายทางเพศในวรรณกรรมไทยและฐานที่เปิดกว้าง’

สถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ‘LGBTQ in Thai Literature ความหลากหลายทางเพศในวรรณกรรมไทย และฐานที่เปิดกว้าง’ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการศึกษา เพื่อขยายความเข้าใจต่อนิทรรศการ ‘สนทนาสัปตสนธิ 2: ไตร่ถาม ความหลากหลายในอุษาคเนย์’ (SPECTROSYNTHESIS II – Exposure of Tolerance: LGBTQ in Southeast Asia) ในวันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2563 เวลา 13.00 น. ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร โดยมีการนำเสนอประเด็นต่างๆที่น่าสนใจ

• ทวาทศมาส: กวีนิพนธ์แห่งความหลงใหลสมัยอยุธยาตอนต้น โดย ศ. ดรีส เบเคอร์
• กลอนเพลงยาวของคุณสุวรรณฯ: ภาพสะท้อนรักร่วมเพศในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น โดย รศ.อิงอร สุพันธุ์วณิช
• การสถาปนาบุรุษเสน่หา (Androphilia) ในนิยายวายเดือนเกี้ยวเดือน โดย ดร.นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ
• กับดักความเป็นชายและความพิการบนเรือเคียร์: อ่านในกับดักและกลางวงล้อมแบบเควียร์ โดย ผศ.ดร.เสาวณิต จุลวงศ์
• เครือข่ายเสน่หา: ปรากฏการณ์วายในปฏิสัมพันธ์ระหว่างแฟนกับอุตสาหกรรม โดย รศ.ดร.นัทธนัย ประสานนาม

ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมฟรีโดยไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ สถาบันไทยศึกษา จุฬาฯ โทร.0-2218-7492 – 5 หรือฝ่ายการศึกษา หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร โทร 0-2214-6630 ต่อ 519

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย