ข่าว

จุฬาฯให้การต้อนรับอธิการบดี Technical University of Munich

จุฬาฯให้การต้อนรับอธิการบดี Technical University of Munich

เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมสำนักบริหารวิรัชกิจฯ อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ ให้การต้อนรับ Prof Dr. Thomas Hofmann, President  of Technical University of Munich ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ซึ่งมาเยือนเพื่อกระชับความสัมพันธ์ และหารือเกี่ยวกับการร่วมทำวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะด้านกลิ่นและรสชาติอาหาร

SHARE

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X