จุฬาฯให้การต้อนรับอธิการบดี Technical University of Munich

เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมสำนักบริหารวิรัชกิจฯ อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ ให้การต้อนรับ Prof Dr. Thomas Hofmann, President  of Technical University of Munich ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ซึ่งมาเยือนเพื่อกระชับความสัมพันธ์ และหารือเกี่ยวกับการร่วมทำวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะด้านกลิ่นและรสชาติอาหาร

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X