ข่าว

กิจกรรม “ใส่บาตรหนังสือ ครั้งที่ 13 : ครูสร้างคน คนสร้างครู”

กิจกรรม “ใส่บาตรหนังสือ ครั้งที่ 13 : ครูสร้างคน คนสร้างครู”

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ร่วมกับวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก และสำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาฯ จัดกิจกรรม “ใส่บาตรหนังสือ ครั้งที่ 13: ครูสร้างคน คนสร้างครู” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563  ณ ลานหน้าอาคารจามจุรีสแควร์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ โดยมี ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี เป็นผู้กล่าวเปิดงาน ในงานมีพิธีทำบุญใส่บาตรหนังสือแด่พระสงฆ์และสามเณร จำนวน 69  รูป  ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม

นอกจากนี้ยังมีปาฐกถาธรรมในหัวข้อ “ครูสร้างคน คนสร้างครู” โดยพระราชญาณกวี (ปิยโสภณ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก พร้อมร่วมสวดมนต์เพื่อเป็นสิริมงคลในช่วงเทศกาลปีใหม่

 

 

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X