ข่าว

สถาปัตย์ จุฬาฯ จัดกิจกรรม “วิ่งสร้างเมือง 2020” (RUN FOR BETTER CITY 2020)

สถาปัตย์ จุฬาฯ จัดกิจกรรม “วิ่งสร้างเมือง 2020”  (RUN FOR BETTER CITY 2020)

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และสมาคมนิสิตเก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ จัดกิจกรรม “วิ่งสร้างเมือง 2020  (Run For Better City 2020) ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 4  เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการ “สร้างเมือง” ด้วย“งานสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม” ที่มีคุณประโยชน์ต่อเมืองเพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนเมืองให้ดีขึ้น ร่วมมือกันเพิ่มพื้นที่สีเขียว อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กิจกรรม“วิ่งสร้างเมือง 2020 จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 04.30-08.00 น. ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ และบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัย รูปแบบกิจกรรมเป็นการวิ่งเพื่อสุขภาพ 3 ระยะ โดยแบ่งเป็น ระยะมินิมาราธอน 10 กิโลเมตร ระยะไมโครมาราธอน 5 กิโลเมตร และระยะนาโนมาราธอน 2.5 กิโลเมตร

สมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ https://race.thai.run/R4BC2020

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2266-4465 หรือ https://www.facebook.com/Run4BetterCity/

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X