สถาปัตย์ จุฬาฯ จัดกิจกรรม “วิ่งสร้างเมือง 2020” (RUN FOR BETTER CITY 2020)

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และสมาคมนิสิตเก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ จัดกิจกรรม “วิ่งสร้างเมือง 2020  (Run For Better City 2020) ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 4  เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการ “สร้างเมือง” ด้วย“งานสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม” ที่มีคุณประโยชน์ต่อเมืองเพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนเมืองให้ดีขึ้น ร่วมมือกันเพิ่มพื้นที่สีเขียว อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กิจกรรม“วิ่งสร้างเมือง 2020 จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 04.30-08.00 น. ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ และบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัย รูปแบบกิจกรรมเป็นการวิ่งเพื่อสุขภาพ 3 ระยะ โดยแบ่งเป็น ระยะมินิมาราธอน 10 กิโลเมตร ระยะไมโครมาราธอน 5 กิโลเมตร และระยะนาโนมาราธอน 2.5 กิโลเมตร

สมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ https://race.thai.run/R4BC2020

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2266-4465 หรือ https://www.facebook.com/Run4BetterCity/

SHARE

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X