เชิญร่วมโครงการ “ตรวจประเมินเท้า” เนื่องในวันกายภาพบำบัดแห่งชาติ 2563

หน่วยปฏิบัติการบริการวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาฯ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ “ตรวจประเมินเท้า” เนื่องในวันกายภาพบำบัดแห่งชาติ 2563 ให้คำปรึกษาแนะนำโดยคณาจารย์ที่มีประสบการณ์และทีมนักกายภาพบำบัด ในวันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2563 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ อาคารจุฬาพัฒน์ 1  คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาฯ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานกายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาฯ โทร. 0-2218-1100

SHARE

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X