ข่าว

เชิญร่วมโครงการ “ตรวจประเมินเท้า” เนื่องในวันกายภาพบำบัดแห่งชาติ 2563

เชิญร่วมโครงการ “ตรวจประเมินเท้า” เนื่องในวันกายภาพบำบัดแห่งชาติ 2563

หน่วยปฏิบัติการบริการวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาฯ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ “ตรวจประเมินเท้า” เนื่องในวันกายภาพบำบัดแห่งชาติ 2563 ให้คำปรึกษาแนะนำโดยคณาจารย์ที่มีประสบการณ์และทีมนักกายภาพบำบัด ในวันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2563 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ อาคารจุฬาพัฒน์ 1  คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาฯ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานกายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาฯ โทร. 0-2218-1100

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X