ข่าวสารจุฬาฯ

ปาฐกถาพิเศษในงานเสวนาภารตวิทยา ครั้งที่ 1/2563

สาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ขอเชิญผู้สนใจร่วมฟังปาฐกถาพิเศษในงานเสวนาภารตวิทยา ครั้งที่ 1/2563 เรื่อง “Literature without Letters: the Indian Puzzle and the Role of Buddhism” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสจะทรงเจริญพระชนมายุ 65 พรรษา วันที่ 2 เมษายน 2563 และฉลองครบ 60 การก่อตั้งภาควิชาภาษาตะวันออก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ และ 50 ปี การก่อตั้งสาขาวิชาภาษาบาลีและสันสกฤต (สาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ ในปัจจุบัน) โดยมี Prof. Dr.Jens-Uwe Hartmann, LMU, München Germany ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพุทธศาสน์ศึกษา ทิเบตศึกษา และภารตวิทยา โดยเฉพาะด้านการศึกษาชำระคัมภีร์ต้นฉบับวรรณคดีพุทธศาสนาภาษาสันสกฤต เป็นวิทยากร ในวันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563 เวลา 16.00 – 18.00 น. ณ ห้อง 401/5 อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ

ผู้สนใจร่วมงานโดยสแกน QR Code หรือลงทะเบียนที่ https://forms.gle/TtGhteDSG7SY4Rt7A

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย