ข่าว

การแข่งขัน Beyond Biodiversity SDGs Hackathon @ Chulalongkorn University

การแข่งขัน Beyond Biodiversity SDGs Hackathon @ Chulalongkorn University

ขอเชิญชวนนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีจากทุกมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการแข่งขัน “Beyond Biodiversity SDGs Hackathon @ Chulalongkorn University” ระหว่างวันที่ 3 – 4 กุมภาพันธ์ 2563 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 27 มกราคม 2563 สามารถสมัครเข้าร่วมในประเภทเดี่ยวหรือทีม จำนวน 5 คน ทีมที่ชนะเลิศจะได้รับตั๋วเครื่องบิน เดินทางเข้าร่วมกิจกรรม workshop ณ มหาวิทยาลัยวาเซดะ ประเทศญี่ปุ่น

สมัครได้ที่ https://tinyurl.com/SDGsHACKATHONthai สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2218-7052 ต่อ 307

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X