ข่าว

สัปดาห์ภาษาและวัฒนธรรมรัสเซีย 27- 31 มกราคม 2563

สัปดาห์ภาษาและวัฒนธรรมรัสเซีย 27- 31 มกราคม 2563

สาขาวิชาภาษารัสเซีย ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะอักษรศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์รัสเซียศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงาน “Russian week – สัปดาห์ภาษาและวัฒนธรรมรัสเซีย” ในโอกาสครบรอบ 15 ปีของสาขาวิชาภาษารัสเซีย ระหว่างวันที่ 27- 31 มกราคม 2563 เวลา 16.00 – 19.00 น. ณ อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ

ชมนิทรรศการ การแสดงจากนิสิตและคณะนักแสดงที่มีชื่อเสียงจากประเทศรัสเซีย การเสวนาและกิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจมากมาย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์รัสเซียศึกษาแห่งจุฬาฯ โทร. 0-2218-3943-4

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X