ข่าว

จุฬาฯ ร่วมมือ วช. สนับสนุนทุนปริญญาเอกศักยภาพสูงสร้างงานวิจัยคุณภาพสูงเผยแพร่ในระดับนานาชาติภายใต้โครงการ คปก. และ C2F

จุฬาฯ ร่วมมือ วช. สนับสนุนทุนปริญญาเอกศักยภาพสูงสร้างงานวิจัยคุณภาพสูงเผยแพร่ในระดับนานาชาติภายใต้โครงการ คปก. และ C2F

วันอังคารที่ 14 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุม 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์  ศ.ดร.บัณฑิต  เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ และ ศ.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ลงนามความร่วมมือระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ในการสนับสนุนทุนปริญญาเอกศักยภาพสูง ภายใต้โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) และโครงการสร้างเสริมพลังจุฬาฯ ก้าวสู่ศตวรรษที่ 2 (C2F)  ซึ่งต้องผลิตผลงานวิจัยในวารสารชั้นนำระดับนานาชาติ  โดยมี ดร.วิภารัตน์  ดีอ่อง รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และ ศ.นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม รองอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กำกับดูแลด้านการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม ร่วมเป็นพยานการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้

 

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X