ข่าว

นิทรรศการ “ทัศน์ ทัศน์ ทัศน์” ครั้งที่ 8

นิทรรศการ “ทัศน์ ทัศน์ ทัศน์” ครั้งที่ 8

สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญชมนิทรรศการ “ทัศน์ ทัศน์ ทัศน์” ครั้งที่ 8 จัดแสดงผลงานศิลปะหลากหลายทั้งงานจิตรกรรม ภาพพิมพ์ ภาพถ่าย สื่อผสม เซรามิก ออกแบบเครื่องประดับและงานเย็บปัก สร้างสรรค์โดยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรจุฬาฯ

นิทรรศการจัดแสดงระหว่างวันที่ 16 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ นิทรรศสถาน อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดให้เข้าชมวันจันทร์ –ศุกร์ เวลา 09.00 – 17.00น. (ปิดวันเสาร์ – อาทิตย์)

ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการในวันพุธที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 17.00 น.

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม จุฬาฯ โทร. 0-2218-3645-6

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X