ข่าว

พิธีมอบรางวัลโครงการแบบอย่างการพัฒนาการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นให้กับสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงโรงเรียนประจำปีงบประมาณ 2562

พิธีมอบรางวัลโครงการแบบอย่างการพัฒนาการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นให้กับสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงโรงเรียนประจำปีงบประมาณ 2562

เมื่อวันอังคารที่ 21 มกราคม 2563 ณ โรมแรมรามาการ์เด้นส์  ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี เป็นประธานเปิดการประชุมและมอบรางวัลโครงการแบบอย่างการพัฒนาการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นให้กับสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์จากสถาบันอุดมศึกษาในเครื่อข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน ผู้อำนวยการโรงเรียน ครู นักเรียนร่วมงานจำนวนมาก

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X