ข่าว

ชมการแสดงดนตรี รายการจุฬาวาทิต “วัชโรดม”

ชมการแสดงดนตรี รายการจุฬาวาทิต “วัชโรดม”

ขอเชิญชมรายการจุฬาวาทิต ครั้งที่ 214 “วัชโรดม” วงเครื่องสายผสมออร์แกนและขิม ในวันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 18.00 น. ณ หอแสดงดนตรี อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาฯ

รายการแสดง โหมโรงเทิด ส.ธ. / ถอนเสมอ เถา ออกพระเจ้าลอยถาด / โลมอนงค์ เถา / แขกมอญบางช้าง เถา ทางครูเขียน ศุขสายชล / บทร้องเพลงเต่าเห่ ชุด “เย็นย่ำ” (ตับเย็นย่ำ) / เดี่ยวซอด้วง ทยอยเดี่ยว โดยครูวรยศ ศุขสายชล / เขมรราชบุรี เถา

โปรดสำรองที่นั่งผ่านทาง https://forms.gle/9PRCNafG5n5ib81s8 ชมฟรี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-2218-3634-5

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X