ข่าว

พิธีเปิดนิทรรศการ “ทัศน์ ทัศน์ ทัศน์” ครั้งที่ 8 

พิธีเปิดนิทรรศการ “ทัศน์ ทัศน์ ทัศน์” ครั้งที่ 8 
เมื่อวันพุธที่ 22 มกราคม 2563 ณ นิทรรศสถาน อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาฯ  ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ “ทัศน์ ทัศน์ ทัศน์” ครั้งที่ 8  แสดงผลงานศิลปะหลากหลายทั้งงานจิตรกรรม ภาพพิมพ์ ภาพถ่าย สื่อผสม เซรามิก ออกแบบเครื่องประดับและงานเย็บปัก สร้างสรรค์โดยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรจุฬาฯ     
      นิทรรศการ “ทัศน์ ทัศน์ ทัศน์” ครั้งที่ 8  จัดแสดงตั้งแต่บัดนี้ – 28 กุมภาพันธ์ 2563  ณ นิทรรศสถาน อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาฯ  เปิดให้เข้าชมวันจันทร์ –ศุกร์ เวลา 09.00 – 17.00น. (ปิดวันเสาร์ – อาทิตย์)

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X