ข่าว

“หน้ากากอนามัยใช้แล้ว” มีค่า อย่าทิ้ง นำมาแลก ของใหม่ฟรี !!!!

“หน้ากากอนามัยใช้แล้ว” มีค่า อย่าทิ้ง นำมาแลก ของใหม่ฟรี !!!!

ศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม จุฬาฯ ร่วมกับโครงการ Chula Zero Waste และศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาฯ ขอเชิญชวนชาวจุฬาฯ​ นำหน้ากากกรองฝุ่นที่ใช้แล้ว​ทุกรุ่น​ มาแลกหน้ากากใหม่*​ ณ​ จุดกิจกรรมแจกหน้ากาก​ N95​ ในวันเวลาที่กำหนด

* จำกัด​ 1 คน​ 1 สิทธิ์ *

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-218-5222
Facebook : https://www.facebook.com/SHECU2560/
Line : Shecu.chula

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X