ข่าวสารจุฬาฯ

อบรม “Publishing 101: Tips and Tricks for Early Career Researchers”

สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาฯ ร่วมกับสำนักพิมพ์ Wiley จัดอบรม Wiley Author Workshop ในหัวข้อ “Publishing 101: Tips and Tricks for Early Career Researchers” เพื่อให้ได้เรียนรู้เคล็ดลับและวิธีการในการทำวิจัย สำหรับคณาจารย์ นักวิจัย เจ้าหน้าที่ นิสิตและผู้สนใจ 

ในวันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 7 สำนักงานวิทยทรัพยากร (หอสมุดกลาง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมอบรมได้ที่ bit.ly/WileyCU2020 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าที่นั่งจะเต็ม โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-2182930 หรือ อีเมล rss@car.chula.ac.th

อื่นๆ

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย