ข่าว

ประชุมวิชาการเครือข่ายมหาวิทยาลัยในอาเซียน

ประชุมวิชาการเครือข่ายมหาวิทยาลัยในอาเซียน

เมื่อวันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมนานาชาติ ชั้น 2 อาคารสถาบัน 3  ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการเครือข่ายมหาวิทยาลัยในอาเซียน จัดโดยวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาฯ เพื่อทบทวนระบบการดูแลสุขภาพถ้วนหน้าในระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ รวมทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมบรรยากาศสร้างสภาวะแวดล้อมทางวิชาการ และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้แทนของมหาวิทยาลัยในเอเซีย

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X